Sonda pracodawców Drukuj Poleć znajomemu
Sonda pracodawcówJakie uczelnie, według państwa, najlepiej przygotowują studentów na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla firmy - na to pytanie odpowiadali przedstawiciele przedsiębiorstw. Oto kilka wypowiedzi.
Aneta Magdziarek, specjalista ds. kadr, AJ Słupsk, firma produkująca meble biurowe.
 
 
Wybór, którego dokonali nasi pracownicy, w dużej mierze podyktowany był lokalizacją uczelni, tj. na Pomorzu. Ważne, by uczelnia nie była zbyt oddalona od miejsca zamieszkania.
 
Zarówno Politechnika Koszalińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Uniwersytet Gdański, gdzie nasi pracownicy ukończyli studia podyplomowe już będąc w zatrudnieniu w naszej firmie, pozwalają studentom zdobyć wiedzę praktyczną, którą można wykorzystać w pracy zawodowej. Wykładowcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem, zarówno dydaktycznym, jak i praktycznym. Sposób prowadzenia wykładów pozwala zdobyć wiedzę, która daje podstawy do dalszego, samodzielnego pogłębiania tematu. Również uczelnie te gwarantują zajęcia praktyczne, rozwiązywanie zadań, studium przypadków itp. Wykładowcy nastawieni są na indywidualne podejście do studenta, chętnie również rozwiązują problemy, jakie słuchacze mogli spotkać w swojej pracy zawodowej.
 
Jedynym mankamentem uczelni, o których piszę, jest niewystarczający nacisk kładziony na naukę języków obcych, w szczególności związanych z kierunkiem studiów. Jedną z lepszych uczelni, wskazanych przeze mnie w rankingu, która zapewnia rozwój lingwistyczny to Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gdzie studenci obok bardzo dobrego przygotowania zawodowego również mają możliwości nauki języka obcego.

Danuta Krupa, specjalista ds. osobowych, Belos PLP, firma zajmująca się produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
 
Typy: AGH w Krakowie, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 
Nasza firma głównie bazuje na szkołach wyższych z naszego regionu. Jedną z najlepszych i jednocześnie jedną z najważniejszych polskich uczelni technicznych jest niewątpliwie Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie. Każdego roku jej mury opuszcza liczna rzesza absolwentów, którzy są doskonale przygotowani do potrzeb rynku pracy. Można stwierdzić, że dyplom AGH gwarantuje każdemu pracodawcy wysokie kwalifikacje i umiejętności.
 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Śląsku. W ramach 4 wydziałów prowadzone są studia w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym nie tylko w Katowicach, ale także w Ośrodkach Naukowo-Dydaktycznych w Bielsku i Rybniku, co stanowi duże udogodnienie, zwłaszcza dla osób zamieszkujących poza Katowicami. Każdy z wydziałów posiada bogatą i zróżnicowan propozycję kierunków i specjalizacji, a realizowany materiał jest dostosowany do aktualnej sytuacji gospodarczej oraz wymagań rynku pracy.
 
Biorąc pod uwagę wysoką jakość nauczania opłaty za studia są bardzo korzystne. Warto też zaznaczyć, że AE Katowice uczestniczyła w projekcie "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw", co umożliwiło naszym pracownikom podniesienie kwalifikacji poprzez udział w studiach dofinansowanych z EFS.
 
Niewątpliwie dogodna lokalizacja Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej miała wpływ na wybór tej uczelni w rankingu. Studia zaoczne na Wydziale Budowy Maszyn o kierunku inżynieria produkcji, cieszące się zainteresowaniem naszych pracowników, są przydatne w naszej firmie ze względu na kształcenie kadr w zakresie nowoczesnych technik zarządzania produkcją w ciągle zmieniających się kierunkach gospodarki.

Marta Gąska-Siwińska, asystentka działu personalnego na Europę Centralną firmy Prologis, dewelopera centrów logistycznych.
 
Typy: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego.
Cenię SGH oraz Wyższą Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, ale i absolwenta, który zakończył swoją naukę kilka lat temu. Obie uczelnie oferują zajęcia prowadzone przez praktyków, a studenci mają okazję uczestniczyć w wielu grupowych projektach.
 
W moim odczuciu kształcenie przez projekty oraz kontakt z przedstawicielami biznesu stanowią najlepsze przygotowanie dla studentów.

   
 

Marka uczelni wśród pracodawców

Dr Jerzy Głuszyński, Pentor Research International S. A.

Sonda pracodawcówW badaniu zleconym przez Perspektywy realizowaliśmy założenie, że o sile marek świadczą nie tylko pozytywne opinie o uczelniach, ale także fakt zatrudniania absolwentów uczelni lub plany ich zatrudnienia. Pytaliśmy więc badanych nie tylko o to, które uczelnie najlepiej przygotowują do pracy zawodowej, ale także o to, absolwentów jakich uczelni pracodawcy zatrudniają w chwili obecnej lub planują zatrudnić.

Siła marek polskich uczelni zależy nie tylko od obiektywnej jakości kształcenia, ale także od struktury i potrzeb gospodarki, której odzwierciedleniem jest przebadana próba pracodawców. Badani pracodawcy wykazują największe zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych i informatycznych - aż 62% badanych wymieniło tę grupę kierunków wśród trzech grup, które dla prowadzonej przez nich działalności mają kluczowe znaczenie. Istotne znaczenie dla pracodawców miały także kierunki ekonomiczne. Pozostałe grupy kierunków jako kluczowe wskazywano znacznie rzadziej - wśród nich najczęściej wymieniano kierunki prawnicze i administracyjne oraz humanistyczne.

Sonda pracodawcówW takiej sytuacji nie jest dziwne, że ranking pracodawców otwierają uczelnie techniczne - nie kwestionowanym liderem jest Politechnika Warszawska.