Wspólna przestrzeń, wspólna szansa Drukuj Poleć znajomemu

Wspólna przestrzeń, wspólna szansaProf. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow rektor Uniwersytetu Warszawskiego:
Spór o to, czy najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet Warszawski, czy Jagielloński, przypomina spór o wyższość Uniwersytetu w Cambridge nad Oxfordem albo Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia. Trudno go rozstrzygnąć. Obie uczelnie są po prostu bardzo dobre. W Polsce - bezkonkurencyjne.

Potwierdzają to wyniki rankingów, oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej i opinie pracodawców. W najbliższych latach losy uczelni wyższych, będą się jednak rozgrywać na ogólnym, kontynentalnym planie. We wspólnej przestrzeni edukacyjnej, szansę utrzymania się będą miały jedynie uczelnie oferujące nowoczesne programy kształcenia i legitymujące się znaczącym dorobkiem naukowym.

Uniwersytet Warszawski starannie przygotowuje się do starcia z globalną konkurencją. Uczelnia ściślej współpracuje z innymi polskimi i zagranicznymi uczelniami o ugruntowanej pozycji, otwiera nowe kierunki studiów w językach obcych, wspiera wymianę studentów i naukowców. Chcemy przyciągnąć dobrych studentów i młodych naukowców z zagranicy. Po powrocie do swoich krajów będą oni naszymi najlepszymi ambasadorami.

W ofercie UW coraz więcej jest także kierunków interdyscyplinarnych. Wśród najnowszych propozycji programowych uczelni są np. zastosowania fizyki w biologii i medycynie, czy inżynieria nanostruktur. Absolwenci programów wykraczających znacznie poza zakres wąskich specjalności, mają większą umiejętność przystosowania się do zmiennych warunków panujących na rynku pracy.
UW i UJ miałyby znacznie łatwiejszy start w tym globalnym wyścigu, gdyby polityka państwa wobec szkół wyższych nie była polityką równego podziału. Dobre uczelnie powinny otrzymywać z budżetu dużo więcej środków na kształcenie i badania naukowe. Na razie jednak państwo w żaden sposób nie promuje najlepszych.

Wspólna przestrzeń, wspólna szansaZe Strategii Uniwersytetu Warszawskiego:

Uniwersytet powinien kształcić w przyszłości znacznie większą liczbę cudzoziemców. (...). Innym działaniem prowadzącym w konsekwencji do internacjonalizacji Uniwersytetu powinno być zintensyfikowanie wymiany studentów i pracowników oraz zachęcenie osób i jednostek UW do podjęcia szerokiej współpracy międzynarodowej i tym samym zwiększenia mobilności kadry oraz samych studentów. Dla zapewnienia i utrzymania atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej niezbędne jest także przyciągnięcie do naszej Uczelni cieszących się uznaniem zagranicznych nauczycieli akademickich, którzy zechcieliby swoja karierę akademicką na dłużej lub na stałe związać z Uniwersytetem Warszawskim.

Wspólna przestrzeń, wspólna szansa