Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Stawiamy na młodych, zdolnych, ambitnych Drukuj Poleć znajomemu

Stawiamy na młodych, zdolnych, ambitnychkuznia kadr 2009Prof. dr hab. Marek Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego:
Cieszę się, że po raz drugi z rzędu UWr uzyskał tak prestiżową nagrodę. Jednym z głównych celów naszej pracy jest przygotowywanie następców, którzy w przyszłości będą decydować o obliczu polskiej nauki.

Stawiamy na młodych, zdolnych ludzi z naukowymi ambicjami. Aktywnie wyszukujemy ich już w trakcie studiów i zapraszamy do uczestnictwa w pracach studenckich kół naukowych. W naszym Uniwersytecie mamy ich około stu czterdziestu. Każdy student w ramach prac tych kół rozwija swoje pasje naukowe, które mogą być kontynuowane na studiach doktoranckich. Dzięki takiemu systemowi nasi najzdolniejsi absolwenci chętnie podejmują karierę akademicką.

Możemy poszczycić się doskonale przygotowaną kadrą naukową, uczestniczącą w wielu prestiżowych, międzynarodowych programach badawczych. Z dumą kultywujemy tradycję relacji "mistrz-uczeń". Na tej płaszczyźnie nasi doktoranci mogą czerpać z doświadczeń swoich promotorów.

Stawiamy na młodych, zdolnych, ambitnych
Prof. Marek Bojarski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, z doktorantami
 
Promujemy postawy badawcze uwzględniające możliwie najszerszy horyzont. Wspieramy najzdolniejszych studentów poprzez program stypendialny, zachęcamy do jednoczesnego studiowania różnorodnych kierunków. Nasz absolwent to osoba dynamiczna i kreatywna, świetnie przygotowana do różnorodnych wyzwań, w tym pracy naukowej. Staramy się zaszczepiać w młodych ludziach chęć do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wyostrzamy ich zmysł obserwacji rzeczywistości, by potrafili myśleć w sposób wolny od prostych schematów. Kształcimy doskonałą kadrę właśnie dlatego, że przy wysokim poziomie wiedzy specjalistycznej kształtujemy ludzi otwartych na innowacje.

Nasz sukces w znaczącym stopniu opiera się na dostępności nowoczesnych laboratoriów, bibliotek i sal wykładowych. Bazę naukowo-dydaktyczną uzupełnia z powodzeniem zaplecze socjalne: dostępne domy studenckie, system stypendialny dla studentów i doktorantów najsłabiej uposażonych.

   
 

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia 1702
Wydziały 10
Kierunki studiów 31
Powierzchnia dydaktyczna (m2) 43,097
Studentów ogółem (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) 35174
Doktorantów 1376
Studentów cudzoziemców 406
Wymiany zagraniczne (studenci wyjeżdżający) 646
Wymiany zagraniczne (studenci przyjeżdżający) 386
Nauczycieli akademickich ogółem 1869
Tytuły i stopnie naukowe uzyskane w roku 2008:
  profesorowie 6
  doktorzy habilitowani 31
  doktorzy 182
liczba akademików 6
miejsc w akademikach 2547
kół naukowych 173
organizacji studenckich i stowarzyszeń 10

www.uni.wroc.pl
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław