Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Udał nam się skok Drukuj Poleć znajomemu

Udał nam się skokawans 2009Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: - Po objęciu przeze mnie urzędu rektora, czyli od 2005 roku, w naszej Uczelni zaszło wiele pozytywnych zmian obejmujących praktycznie wszystkie sfery statutowej działalności.

W pracach na rzecz poprawy efektywności działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i usługowej, a także rozwoju infrastrukturalnego znalazłem zrozumienie dla naszych celów u przeważającej części społeczności akademickiej. Dlatego z pełną satysfakcją mogę powiedzieś, że obecnej ekipie władz Akademii Medycznej udał się ten "skok" z 24 na 13 miejsce w rankingu uczelni akademickich, czego dowodzi przyznana nam nagroda "Awans 2009".
 
Zmiany wprowadzone w procesie dydaktycznym i metodologicznym zaowocowały skokiem z piątego na pierwsze miejsce w Lekarskim Egzaminie Państwowym w 2008 r. i utrzymaniem pierwszego miejsca w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym. Cały czas staramy się inwestowaś w naszą kadrę naukową. Ponad 10 mln złotych pozyskanych z funduszu operacyjnego Kapitał Ludzki zostało przeznaczone właśnie na wzmocnienie procesu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem e-learningu i doktorantów.
 
W ubiegłym roku o ponad 1/3 zwiększyła się u nas liczba grantów unijnych i grantów otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzrosła też liczba grantów realizowanych wspólnie z innymi uczelniami wrocławskimi: Politechniką, Uniwersytetem i Uniwersytetem Przyrodniczym. Efektem jest zwiększenie liczby publikacji o tzw. współczynniku oddziaływania.

Udał nam się skok
Blisko przyszłych studentów - prof. Ryszard Andrzejak, rektor AM, przy stoisku uczelni na targach edukacyjnych

W styczniu 2008 roku uruchomiliśmy Akademickie Centrum Kliniczne, a w najbliższym czasie uruchamiamy tam Klinikę Intensywnej Terapii. Na rozbudowę Akademickiego Centrum Klinicznego mamy już zagwarantowane w budżecie 110 mln złotych, a także 200 mln złotych z funduszy unijnych na budowę Nowej Farmacji.

Sukcesem zakończyła się realizacja I etapu budowy Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego, otworzyliśmy też w 2007 roku jedyny w Polsce Ośrodek Alzheimerowski. Dodam, że Ośrodek ten bilansuje się finansowo. Fałszywą skromnością byłoby nie wspomnieś o skutecznej restrukturyzacji obu szpitali klinicznych, dla których Akademia Medyczna jest organem założycielskim. W 2005 roku ich dług wynosił 292 mln złotych. Na koniec kwietnia 2009 zadłużenie to zmniejszyło się ponad dwukrotnie.

 

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia 1950
Wydziały 5
Kierunki studiów 9
Powierzchnia dydaktyczna 242,425 m2
Studentów ogółem (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) 5176
Studentów cudzoziemców 346
Wymiany zagraniczne (studenci wyjeżdżający) 74
Wymiany zagraniczne (studenci przyjeżdżający) 23
Nauczycieli akademickich ogółem 1080
liczba akademików 2
miejsc w akademikach 914
kół naukowych 116
organizacji studenckich i stowarzyszeń 10

www.am.wroc.pl
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław