Udał nam się skok Drukuj Poleć znajomemu

Udał nam się skokawans 2009Prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: - Po objęciu przeze mnie urzędu rektora, czyli od 2005 roku, w naszej Uczelni zaszło wiele pozytywnych zmian obejmujących praktycznie wszystkie sfery statutowej działalności.

W pracach na rzecz poprawy efektywności działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i usługowej, a także rozwoju infrastrukturalnego znalazłem zrozumienie dla naszych celów u przeważającej części społeczności akademickiej. Dlatego z pełną satysfakcją mogę powiedzieś, że obecnej ekipie władz Akademii Medycznej udał się ten "skok" z 24 na 13 miejsce w rankingu uczelni akademickich, czego dowodzi przyznana nam nagroda "Awans 2009".
 
Zmiany wprowadzone w procesie dydaktycznym i metodologicznym zaowocowały skokiem z piątego na pierwsze miejsce w Lekarskim Egzaminie Państwowym w 2008 r. i utrzymaniem pierwszego miejsca w Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Państwowym. Cały czas staramy się inwestowaś w naszą kadrę naukową. Ponad 10 mln złotych pozyskanych z funduszu operacyjnego Kapitał Ludzki zostało przeznaczone właśnie na wzmocnienie procesu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem e-learningu i doktorantów.
 
W ubiegłym roku o ponad 1/3 zwiększyła się u nas liczba grantów unijnych i grantów otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wzrosła też liczba grantów realizowanych wspólnie z innymi uczelniami wrocławskimi: Politechniką, Uniwersytetem i Uniwersytetem Przyrodniczym. Efektem jest zwiększenie liczby publikacji o tzw. współczynniku oddziaływania.

Udał nam się skok
Blisko przyszłych studentów - prof. Ryszard Andrzejak, rektor AM, przy stoisku uczelni na targach edukacyjnych

W styczniu 2008 roku uruchomiliśmy Akademickie Centrum Kliniczne, a w najbliższym czasie uruchamiamy tam Klinikę Intensywnej Terapii. Na rozbudowę Akademickiego Centrum Klinicznego mamy już zagwarantowane w budżecie 110 mln złotych, a także 200 mln złotych z funduszy unijnych na budowę Nowej Farmacji.

Sukcesem zakończyła się realizacja I etapu budowy Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego, otworzyliśmy też w 2007 roku jedyny w Polsce Ośrodek Alzheimerowski. Dodam, że Ośrodek ten bilansuje się finansowo. Fałszywą skromnością byłoby nie wspomnieś o skutecznej restrukturyzacji obu szpitali klinicznych, dla których Akademia Medyczna jest organem założycielskim. W 2005 roku ich dług wynosił 292 mln złotych. Na koniec kwietnia 2009 zadłużenie to zmniejszyło się ponad dwukrotnie.

 

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia 1950
Wydziały 5
Kierunki studiów 9
Powierzchnia dydaktyczna 242,425 m2
Studentów ogółem (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) 5176
Studentów cudzoziemców 346
Wymiany zagraniczne (studenci wyjeżdżający) 74
Wymiany zagraniczne (studenci przyjeżdżający) 23
Nauczycieli akademickich ogółem 1080
liczba akademików 2
miejsc w akademikach 914
kół naukowych 116
organizacji studenckich i stowarzyszeń 10

www.am.wroc.pl
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław