Nauka jest jak lokomotywa Drukuj Poleć znajomemu

Nauka jest jak lokomotywaProf. dr hab. Karol Musioł, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Jak oceniam fakt, że od lat na szczycie Rankingu Szkół Wyższych są Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, a dopiero w pewnej odległości następne uczelnie? Tak się ułożyła historia szkolnictwa wyższego w Polsce. Nie powiedziałbym jednak, że po nas nie ma długo nic. Są bardzo dobre, prężne ośrodki akademickie w Poznaniu, Wrocławiu i nie tylko, nie sposób wszystkich wymienić.

To prawda, że markowego uniwersytetu nie można stworzyć w ciągu kilku lat. Naszą sytuację uważamy za stan normalny, mamy za sobą ponad 600 lat istnienia. Tak dzieje się w wielu krajach, proszę popatrzeć na stare stolice i nowe stolice.

Ranking wpływa mobilizująco w tym sensie, że możemy skonfrontować nasz plan rozwoju, działania, nasze założenia na przyszłość. Przeanalizować słuszność naszych priorytetów, politykę kadrową. To możemy zobaczyć w porównaniach czy rankingach uniwersytetów. Natomiast rankingi nie są celem oczywiście działań żadnej markowej uczelni. To, że się zdarzają, przyjmujemy do wiadomości, to, że pomagają w rozwoju, jest też dla nas jasne.

Analizowaliśmy ranking Timesa z 2008 roku. Na sklasyfikowanych 200 uniwersytetów europejskich, 6 było z krajów byłego bloku radzieckiego
- dziś mówimy: z krajów, które niedawno przystąpiły do UE. To były trzy uczelnie polskie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Budapeszcie i Uniwersytet w Ljublianie. Wynika to z tego, że wszystkie te kraje przez ostatnie 50 lat znajdowały się w "zamrażarce" w tym sensie, że dofinansowanie badań naukowych było zerowe. Wszyscy uprawialiśmy naukę wyjazdową, prowadząc badania za granicą i tam zostawiając ich wyniki. Nasze niskie miejsca w rankingach światowych wynikają m.in. z tego, że nie mamy własnej infrastruktury badawczej.

Liczę na to, że pieniądze europejskie pomogą nam ją stworzyć i za 5-7 lat będziemy mieli warunki, a za 10-15 - wyniki. Nauka jest jak lokomotywa, która wymaga dokładania paliwa w sposób ciągły, nie da się szybko rozpędzić pociągu.

 Nauka jest jak lokomotywa
Nowy gmach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Z Programu rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Nauka jest jak lokomotywaGłównym strategicznym celem Uniwersytetu Jagiellońskiego w obliczu budowania w Europie wspólnej przestrzeni dydaktycznej jest stworzenie trwałych podstaw do zaliczania naszej Uczelni do grona najlepszych w Europie i ciągłego umacniania jej międzynarodowej pozycji. (...) W tym celu należy systematycznie dążyć do harmonizacji rozwoju UJ z priorytetowymi kierunkami rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie obejmującymi w szczególności zwiększenie mobilności studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich. (...) Należy systematycznie zmierzać do rozszerzania systemu studiów w językach obcych. Konieczny jest rozwój wymiany międzynarodowej z uniwersytetami cieszącymi się powszechnym uznaniem w świecie naukowym, aktywne uczestnictwo w europejskich programach stypendialnych - pozwalające doprowadzić do możliwości odbycia przez wszystkich naszych studentów i doktorantów części studiów w ośrodkach zagranicznych.