Aktualności
Województwo pomorskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 367 gimnazjach woj. pomorskiego zakończy 26 069 absolwentów. Czekają na nich 144 licea ogólnokształcące i 107 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny.
Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. pomorskim 126. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 36 osób, tj. 0,14% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 71 osób, tj. 0,27% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 19 osób, tj. 0,07% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna:
29,17 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,06 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 11,11 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 23,75 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,34 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,34 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,19 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,88 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30,19 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 27,86 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 9 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Pomorzu 20 963 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. pomorskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24
tel. 58 301 46 37, fax 58 301 80 23
www.kuratorium.gda.pl

Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Edukacji
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9
tel. 58 323 67 27, fax 58 323 67 57
www.gdansk.pl/edukacja

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
tel. 58 320 55 90, fax 58 320 55 91
www.oke.gda.pl
 
   
 
Województwo podlaskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 204 gimnazjach woj. podlaskiego zakończy 14 863 absolwentów. Czeka na nich 75 liceów ogólnokształcących i 70 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. podlaskim 336. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 105 osób, tj. 0,7% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 183 osób, tj. 1,23% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 48 osób, tj. 0,32% (w Polsce – 0,10%).

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 29,5 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,23 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 11,27 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)

Część matematyczno-przyrodnicza: 24,41 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,59 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,5 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,45 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,87 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30,11 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,76 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 34,99 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Podlasiu 13 375 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 81% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. podlaskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Białymstoku
15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9
tel. 85 748 48 48, fax 85 748 48 49
www.kuratorium.bialystok.pl

Urząd Miasta Białystok
Departament Edukacji, Kultury i Sportu
15-950 Białystok, ul. L. Waryńskiego 8
tel. 85 869 63 30, fax 85 869 63 32
www.bialystok.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Nowa 2
tel./fax 86 216 44 95
www.oke.lomza.pl
 
   
 
Województwo podkarpackie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 536 gimnazjach woj. podkarpackiego zakończy 27 219 absolwentów. Czeka na nich 131 liceów ogólnokształcących i 113 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. podkarpackim 246. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 78 osób, tj. 0,28% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 131 osób, tj. 0,48% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 37 osób, tj. 0,14% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 31,31 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,69 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 12,62 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 24,28 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,56 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,48 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,34 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,91 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 29,35 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,46 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 44 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Podkarpaciu 23 653 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 81% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. podkarpackie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15
tel. 17 867 11 42, fax 17 867 19 54
www.ko.rzeszow.pl

Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Oświaty
35-064 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 7
tel. 17 875 45 88, fax 17 875 45 93
www.rzeszow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
31-978 Kraków, os. Szkolne 37
tel. 12 683 21 01, fax 12 683 21 00
www.oke.krakow.pl
 
   
 
Województwo opolskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 143 gimnazjach woj. opolskiego zakończy 10 789 absolwentów. Czeka na nich 51 liceów ogólnokształcących i 54 technika, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. opolskim 45. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 15 osób, tj. 0,14% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 28 osób, tj. 0,25% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 2 osób, tj. 0,02% (w Polsce – 0,10%).

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 30,2 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,21 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 11,99 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 23,54 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,27 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,3 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,1 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,87 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30,4 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,99 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 13,75 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Opolszczyźnie 9 215 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. opolskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Opolu
45-082 Opole, ul. Piastowska 14
tel. 77 452 45 68, fax 77 452 49 21
www.kuratorium.opole.pl

Urząd Miasta Opola
Wydział Oświaty
45-037 Opole, ul. Sienkiewicza 6
tel. 77 402 29 51, fax 77 402 29 54
www.oswiata.um.opole.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
53-533 Wrocław, ul. Zielińskiego 57
tel. 71 785 18 52, fax 71 78518 73
www.oke.wroc.pl
 
   
 
Województwo mazowieckie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 841 gimnazjach woj. mazowieckiego zakończy 57 341 absolwentów. Czeka na nich 365 liceów ogólnokształcących i 211 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. mazowieckim 223. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 80 osób, tj. 0,14% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 136 osób, tj. 0,24% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 7 osób, tj. 0,01% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:
 
Część humanistyczna: 31,63 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,71 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 12,92 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 24,96 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,73 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,65 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,62 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,96 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30,52 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 31,36 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 27,01 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Mazowszu 49 916 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. mazowieckie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Warszawie
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32
tel. 22 551 24 00, fax 22 826 64 97
www.kuratorium.waw.pl

Urząd Miasta Warszawy
Biuro Edukacji
00-033 Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 7
tel. 22 443 35 11, fax 22 443 35 12
www.um.warszawa.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 77
tel. 22 457 03 35, fax 22 457 03 45
www.oke.waw.pl
 
   
 
Województwo małopolskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 687 gimnazjach woj. małopolskiego zakończy 40 455 absolwentów. Czekają na nich 192 licea ogólnokształcące i 175 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. małopolskim 367. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 98 osób, tj. 0,24% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 201 osób, tj. 0,49% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 68 osób, tj. 0,17% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 31,68 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,95 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 12,73 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 25,08 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,79 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,61 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,58 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 3,09 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30,18 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 31,04 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – w Małopolsce żaden gimnazjalista nie przystąpił do egzaminu
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego w Małopolsce 34 984 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 83% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. małopolskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Krakowie
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. 12 422 99 18, fax 12 422 00 80
www.kuratorium.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowie
Wydział Edukacji
30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18
tel. 12 616 52 00, fax 12 616 52 01
www.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
31-978 Kraków, os. Szkolne 37
tel. 12 683 21 01, fax 12 683 21 00
www.oke.krakow.pl
 
   
 
Województwo lubuskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 155 gimnazjach woj. lubuskiego zakończy 11 611 absolwentów. Czeka na nich 59 liceów ogólnokształcących i 69 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. lubuskim 107. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 30 osób, tj. 0,25% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 62 osób, tj. 0,52% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 15 osób, tj. 0,13% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 29,39 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 17,74 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 11,64 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 23,21 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,05 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,27 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,11 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów •  2,78 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maksimum 50 pkt.):
 • język angielski – 30,58 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,65 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • •język rosyjski – 13,69 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego w Lubuskiem 8 924 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. lubuskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 10
tel. 95 720 84 12, fax 95 722 37 26
www.ko-gorzow.edu.pl

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Edukacji
66-400 Gorzów Wlkp, ul. Kombatantów 34
tel. 95 735 57 77, fax 95 735 57 82
www.edu.gorzow.pl

Urząd Miasta Zielona Góra
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

65-552 Zielona Góra, ul. Zachodnia 63 a
tel. 68 45 64 975, fax 68 45 64 976
www.zielona-gora.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22
tel. 61 854 01 60, fax 61 852 14 41
www.oke.poznan.pl

 
   
 
Województwo lubelskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 430 gimnazjach woj. lubelskiego zakończyło 27 129 absolwentów. Czeka na nich 166 liceów ogólnokształcących i 153 technika, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. lubelskim 249. Zostały one zwolnione:
 • • z części humanistycznej – 81 osób, tj. 0,3% (w całej Polsce – 0,23%)
 • • z części matematyczno-przyrodniczej – 130 osób, tj. 0,48% (w Polsce – 0,44%)
 • • z języka nowożytnego – 38 osób, tj. 0,14% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 31,21 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
• czytanie i odbiór tekstów – 18,55 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
•  tworzenie własnego tekstu – 12,67 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 23,85 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,38 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,42 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,23 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów •  2,82 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 29,02 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,53 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 29,31 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Lubelszczyźnie 23 627 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 80% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. lubelskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin, ul. 3-go Maja 6
tel. 81 538 52 00, fax 81 538 52 30
www.kuratorium.lublin.pl

Urząd Miasta Lublina
Wydział Oświaty i Wychowania
20-016 Lublin, ul. Narutowicza 37/39 / 215
tel. 81 466 39 00, fax 81 466 39 01
www.um.lublin.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
31-978 Kraków, os. Szkolne 37
tel. 12 683 21 01, fax 12 683 21 00
www.oke.krakow.pl
 
   
 
Województwo świętokrzyskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 212 gimnazjach woj. świętokrzyskiego zakończy 15 436 absolwentów. Czekają na nich 73 licea ogólnokształcące i 85 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny
. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. świętokrzyskim 143. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 44 osób, tj. 0,28% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 79 osób, tj. 0,51% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 20 osób, tj. 0,13% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 30,31 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,21 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 12,1 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 22,88 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 5,96 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,31 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 5,98 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,63 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 28,4 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 30,45 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 27,5 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego w Świętokrzyskiem 13 476 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 80% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury)

Baza szkół (woj. świętokrzyskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 41 342 16 34, fax 41 344 88 83
www.kuratorium.kielce.pl

Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
25-659 Kielce, ul. Strycharska 6
tel. 41 36 76 626, fax 41 344 91 19
www.um.kielce.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
94-203 Łódź, ul. Praussa 4
tel. 42 634 91 33, fax 42 634 91 54
www.komisja.pl
 
   
 
Województwo łódzkie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 370 gimnazjach woj. łódzkiego zakończy 27 598 absolwentów. Czeka na nich 168 liceów ogólnokształcących i 120 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. łódzkim 99. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 57 osób, tj. 0,21% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 31 osób, tj. 0,11% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 11 osób, tj. 0,04% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 29,69 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,19 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 11,5 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 24,01 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,38 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,56 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,29 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,78 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 29,93 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,39 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 32,1 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego w Łódzkiem 23 432 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury.

Baza szkół (woj. łódzkie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Łodzi
90-446 Łódź, Al. Kościuszki 120 a
tel. 42 637 70 55, fax 42 636 03 85
www.kuratorium.lodz.pl

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Edukacji
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
tel. 42 638 48 33, fax 42 638-48-48
www.uml.lodz.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
94-203 Łódź, ul. Praussa 4
tel. 42 634 91 33, fax 42 634 91 54
www.komisja.pl
 
   
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 91 - 100 z 104