Aktualności
Podranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2011 - miejsca 1-50 Drukuj Poleć znajomemu
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2011
04.01.2011.
Metodologia|Pełna tabela .PDF|51-100 »

The file ///DB/Ran_LicTech_Ogolnopolski_2011/maturalny_licea_001-050.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

 
Podranking Maturalny Techników 2011 - miejsca 1-50 Drukuj Poleć znajomemu
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2011
04.01.2011.
Metodologia|Pełna tabela .PDF|51-100 »

The file ///DB/Ran_LicTech_Ogolnopolski_2011/maturalny_technika_001-050.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

Metodologia|Pełna tabela .PDF|51-100 »
 
Podranking Olimpijski 2011 - miejsca 1-50 Drukuj Poleć znajomemu
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2011
04.01.2011.
Metodologia|Pełna tabela .PDF|51-100 »

The file ///DB/Ran_LicTech_Ogolnopolski_2011/olimpijski_001-050.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

Metodologia|Pełna tabela .PDF|51-100 »
 
Galeria zdjęć z finału Rankingu Drukuj Poleć znajomemu
Teksty
11.01.2010.

[Dyrektorów szkół znajdujących się w rankingu, którzy chcieliby zamieścić zdjecie z gali na stronie internetowej szkoły, prosimy o kontakt a.wdowinska@perspektywy.pl ]               

 

 
Szkoły plastyczne Drukuj Poleć znajomemu
MEGABAZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH
19.01.2009.
The file ///licea/baza_2011/wyswietl_plast.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
 
Szkoły muzyczne Drukuj Poleć znajomemu
MEGABAZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJANYCH
19.01.2009.
The file ///licea/baza_2011/wyswietl_muz.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
 
Województwo zachodniopomorskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 254 gimnazjach woj. zachodniopomorskiego zakończy 18 978 absolwentów. Czeka na nich 126 liceów ogólnokształcących i 119 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. zachodniopomorskim 138. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 46 osób, tj. 0,24% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 63 osób, tj. 0,32% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 29 osób, tj. 0,15% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 29,13 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 17,67 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 11,46 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 22,72 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 5,86 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,21 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 5,92 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,74 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 28,42 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 19,38 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Zachodniopomorskiem 14 584 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 80% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury)

Baza szkół (woj. zachodniopomorskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
71-615 Szczecin, ul. Matejki 6 B
tel. 91 442 75 00, fax 91 442 75 08
www.kuratorium.szczecin.pl

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Oświaty
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
tel. 91 42 45 931 – 933, fax 91 42 45 322
www.szczecin.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22
tel. 61 854 01 60, fax 61 852 14 41
www.oke.poznan.pl
 
   
 
Województwo wielkopolskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 583 gimnazjach woj. wielkopolskiego zakończy 40 574 absolwentów. Czeka na nich 185 liceów ogólnokształcących i 207 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny.
Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. wielkopolskim 229. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 56 osób, tj. 0,14% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 146 osób, tj. 0,36% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 27 osób, tj. 0,07% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna:
29,11 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
• czytanie i odbiór tekstów – 17,74 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
• tworzenie własnego tekstu – 11,37 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)

Część matematyczno-przyrodnicza:
23,36 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,07 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,33 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,17 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,78 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 29,86 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 29,25 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 18,41 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego w Wielkopolsce 32 748 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 81% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury)

Baza szkół (woj. wielkopolskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Poznaniu
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 93
tel. 61 854 17 26, fax 61 852 31 69
www.ko.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania
Wydział Oświaty
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
tel. 61 878 42 01, fax 61 878 42 02
www.poznan.pl/oswiata

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22
tel. 61 854 01 60, fax 61 852 14 41
www.oke.poznan.pl
 
   
 
Województwo warmińsko-mazurskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 246 gimnazjach woj. warmińsko-mazurskiego zakończy 17 510 absolwentów. Czeka nich 87 liceów ogólnokształcących i 101 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. warmińsko-mazurskim 273. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 67 osób, tj. 0,38% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 159 osób, tj. 0,89% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 47 osób, tj. 0,27% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 28,64 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 17,82 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 10,82 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 23,23 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,13 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,29 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,05 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,75 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 28,81 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 28,91 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 25,88 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego w Warmińsko-Mazurskiem 13 779 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 80% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury)

Baza szkół (woj. warmińsko-mazurskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Olsztynie
10-959 Olsztyn, Al. J. Piłsudskiego 7/9
tel. 89 523 26 00, fax 89 527 27 21
www.ko.olsztyn.pl

Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Edukacji
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5
tel. 89 527 59 29 w. 76, fax 89 534 04 89
www.edukacja.olsztyn.eu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
18-400 Łomża, ul. Nowa 2
tel./fax 86 216 44 95
www.oke.lomza.pl
 
   
 
Województwo śląskie Drukuj Poleć znajomemu
WOJEWÓDZTWA
12.01.2009.
W 2011 roku naukę w 660 gimnazjach woj. śląskiego zakończy 48 315 absolwentów. Czekają na nich 263 licea ogólnokształcące i 229 techników, a także licea profilowane i zasadnicze szkoły zawodowe.

Egzamin gimnazjalny
. Część kandydatów uzyska zwolnienia z tego bloku egzaminu gimnazjalnego, który odpowiada udokumentowanym sukcesom w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W roku 2010 takich osób (laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych) było w woj. śląskim 466. Zostały one zwolnione:
 • z części humanistycznej – 75 osób, tj. 0,15% (w całej Polsce – 0,23%)
 • z części matematyczno-przyrodniczej – 334 osób, tj. 0,68% (w Polsce – 0,44%)
 • z języka nowożytnego – 57 osób, tj. 0,12% (w Polsce – 0,10%).
Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów gimnazjów w teście gimnazjalnym na zakończenie roku szkolnego 2009/2010:

Część humanistyczna: 30,88 pkt. – przy średniej krajowej 30,34 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • czytanie i odbiór tekstów – 18,47 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 18,31 pkt.)
 • tworzenie własnego tekstu – 12,41 pkt. (maks. 25 pkt.; w kraju średnio – 12,03 pkt.)
Część matematyczno-przyrodnicza: 23,65 pkt. – przy średniej krajowej 23,90 pkt. (na 50 pkt. do zdobycia). Z tego:
 • stosowanie terminów, pojęć i procedur matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu – 6,24 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,35 pkt.)
 • wyszukiwanie i stosowanie informacji – 8,41 pkt. (maks. 12 pkt.; w kraju średnio – 8,42 pkt.)
 • wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych – 6,14 pkt. (maks. 15 pkt.; w kraju średnio – 6,26 pkt.)
 • stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów – 2,86 pkt. (maks. 8 pkt.; w kraju średnio – 2,86 pkt.)
Języki obce nowożytne (maks. 50 pkt.):
 • język angielski – 30,21 pkt. (średnia krajowa – 29,88 pkt.)
 • język niemiecki – 30,19 pkt. (średnia krajowa – 29,36 pkt.)
 • język rosyjski – 15,66 pkt. (średnia krajowa – 27,08 pkt.)
Egzamin maturalny. W 2010 roku przystąpiło do niego na Śląsku 42 011 maturzystów z roku szkolnego 2009/2010. Spośród nich 82% uzyskało świadectwo dojrzałości – w skali kraju dokument ten uzyskało 81% przystępujących do matury. 

Baza szkół (woj. śląskie):

The file ///licea/baza_2011/wojewodztwo.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.

   
 Kuratorium Oświaty w Katowicach
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
tel. 32 207 74 37, fax 32 255 58 25
www.kuratorium.katowice.pl

Urząd Miasta Katowice
Wydział Edukacji
40-064 Katowice, ul. Kopernika 14, tel. 32 606 76 60
www.um.katowice.pl

Urząd Miasta Gliwice
Wydział Edukacji
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21
tel. 32 239 11 14, fax 32 238 54 51 www.um.gliwice.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Mickiewicza 4
tel. 32 752 00 44, fax 616 33 99 w. 108 www.oke.jaworzno.pl
 
   
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 90 z 104