Wybierz zawód

The file ///wyszukiwarka/wybierz_zawod_left.php cannot be included!
It does not exist or is not readable.
Szkoły wyższe
Pomagamy wybrać przyszłość Drukuj Poleć znajomemu

 Misją rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej jest niezmiennie dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Na ten ranking czekają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji - wybrać uczelnię i kierunek studiów. I właśnie dla nich przede wszystkim zbieramy dane i starannie je weryfikujemy. Bo w tej dziedzinie dobra informacja to szansa na życiowy sukces!

Czytaj całość
 
Nagrody Specjalne 2008 Drukuj Poleć znajomemu
AWANS 2008
uczelnia akademicka

Otwarci na nowe kierunki

Prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

W ubiegłym roku, po spełnieniu wysokich kryteriów, jako trzecia uczelnia medyczna w Polsce uzyskaliśmy prawo do zmiany nazwy z Akademii Medycznej na Uniwersytet Medyczny. Inwestujemy w naukę stawiając jednocześnie pracownikom bardzo wysokie wymagania. W ciągu ostatnich dwóch lat Uczelnia przeznaczyła na działalność naukową ponad 40 milionów zł. Dało to wymierny efekt w postaci podniesienia wartości publikowanych prac naukowych.
Czytaj całość
 
Prestiż po profesorsku Drukuj Poleć znajomemu

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali - to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom w Polsce, którzy uzyskali swoje tytuły naukowe w 2006/2007 r. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

Czytaj całość
 
Ranking uczelni akademickich 2008 Drukuj Poleć znajomemu
   
 

Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Te cztery zasadnicze cechy uczelni zostały zmierzone poprzez 27 kryteriów. Do sporządzenia rankingu w maksymalnym stopniu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Za źródło danych przyjęto własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy", opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. (GUS 2007) oraz aktualne dane MNiSW. Do obliczeń wykorzystywano dane kodowane, tzn. w bazie danych zamiast nazw uczelni występowały numery kodowe.

 
   
Czytaj całość
 
Konkurencyjność to klucz do sukcesu Drukuj Poleć znajomemu

Prof. Barbara KudryckaRozmowa z prof. Barbarą Kudrycką, ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Dyskusja na temat reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego została zdominowana przez kwestię habilitacji. "Perspektywy" znacznie bardziej interesuje,  jak będzie tworzona grupa uczelni flagowych - tych, które staną się wzorem dla pozostałych. Czy dyplom uczelni flagowej szybko zyska prestiż?

Czytaj całość
 
Jestem fanatykiem równych szans Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia w Polsce
Uniwersytet Jagielloński

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozmowa z prof. dr. hab. Karolem Musiołem, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego


- Na konferencji na temat umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego powiedział Pan Rektor, że już w XV wieku Uniwersytet Jagielloński był uczelnią prawdziwie światową - studiowało tu około 40 proc. cudzoziemców. Jaki procent zagranicznych studentów jest, Pańskim zdaniem, optymalny dziś?

Czytaj całość
 
Wyścig po drugą Ziemię Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia w Polsce
(II miejsce)
Uniwersytet Warszawski

Logo Uniwersytetu WarszawskiegoUniwersytet Warszawski słynie na świecie z kształcenia informatyków oraz z odkryć astronomów z Wydziału Fizyki. Ci ostatni, podpatrując 24 godziny na dobę 120 milionów gwiazd, niemal co chwila dokonują małych rewolucji w astronomii.
W Polsce jest ok. 100 aktywnych astronomów, tymczasem co roku tę dyscyplinę nauki na UW zaczyna studiować ok. 40 osób. Tylko co czwarta uzyskuje tytuł magistra astrofizyki.

Czytaj całość
 
Chemia na topie Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia w Polsce
(III miejsce)
Uniwersytet Wrocławski

Jak to się dzieje, że mimo chronicznego niedofinansowania nauki w Polsce ich wydział ma światowe sukcesy?
- To efekt tradycji (w 1945 r. wydział zakładali uczeni z uczelni lwowskiej) i naukowej atmosfery, której wielu im zazdrości - wyjaśnia prof. dr hab. Leszek Zbigniew Ciunik, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj całość
 
Dietetycy z pasją Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia rolnicza
SGGW

Logo Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskiegoStudenci SGGW opracowali koncepcję posiłku przyszłości na 2012 rok. Konkurs Culinar Cup wzięli przebojem - zajęli pierwsze miejsce i zdobyli nagrodę publiczności
Koncepcja studentów składa się z czterech pomysłów, które łączą się w spójną całość.

Czytaj całość
 
Naukowcy po godzinach Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia techniczna
Politechnika Warszawska

Logo Politechniki WarszawskiejStudenci PW konstruują samoloty, tworzą nowe związki chemiczne i obserwują kosmos. Wszystko to dzięki ponad 80 kołom naukowym działającym na uczelni.
Ten samolot podnosi pięć razy więcej ładunku niż sam waży, podczas gdy najlepsze współczesne samoloty transportowe i pasażerskie zabierają najwyżej drugie tyle ładunku, co ich masa własna.

Czytaj całość
 
Wśród najlepszych Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia ekonomiczna
Szkoła Główna Handlowa

Logo Szkoły Głównej Handlowej- Nasz projekt zakładał utworzenie Global Civic Society Bank - banku propagującego idee społeczeństwa obywatelskiego, bo w moim przekonaniu ludzie i współpraca między nimi to kluczowy element dalszego trwałego rozwoju gospodarczego na świecie - mówi pewnie Bartłomiej Olszewski, student 3 roku SGH, który w marcu br. brał udział w drugiej edycji konkursu Citizen Act.

Czytaj całość
 
Widzieć człowieka Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia Medyczna
Collegium Medicum UJ

Logo Uniwersytetu JagiellońskiegoNawet najlepiej wykształcony lekarz nie sprawdzi się w tym trudnym zawodzie, jeśli zabraknie mu zrozumienia dla cierpiącego człowieka, szacunku i empatii. W najlepszej polskiej uczelni medycznej przedmioty humanizujące są traktowane serio.
- Nie ograniczamy się do uczenia o człowieku tylko w wymiarze biologicznym - mówi prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki i współpracy z zagranicą.

Czytaj całość
 
Smak studiowania Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia pedagogiczna
Akademia Pedagogiczna
im. KEN

Logo Akademii Pedagogicznej im. KEN62 lata temu Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna kształciła 98 studentów, wyłącznie przyszłych nauczycieli szkół podstawowych. Dziś jej spadkobierczyni, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, ma ponad 20 tysięcy studentów na 4 wydziałach, 15 kierunkach i 40 specjalnościach.

Czytaj całość
 
AWF trenuje słuchanie Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
akademia wychowania fizycznego
AWF w Warszawie

Logo Akademii Wychowania Fizycznego w WarszawieNa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie nie mówi się o tym, jak ważne jest słuchanie opinii studentów. Tu się to "po prostu" robi.
W tym roku uczelnia rozpoczęła akcję sondażową wśród swoich studentów i absolwentów chcąc dowiedzieć się, co robi dobrze, a nad czym powinna jeszcze popracować.

Czytaj całość
 
Europejski profil, polska tradycja Drukuj Poleć znajomemu
MISJA 2008
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej
w Warszawie

Logo APS im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawieTo uczelnia specyficzna i niepowtarzalna. W działalności dydaktycznej skupia się na człowieku, jego ułomnościach i metodach, które pomagają je przezwyciężać.
Wśród studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie są nawet osoby z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu oraz niepełnosprawnością ruchową.

Czytaj całość
 
Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2008 Drukuj Poleć znajomemu
   
 

Uwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20 % i identycznym źródłem danych jak w rankingu ogólnym), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (30%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10 %) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

 
   
Czytaj całość
 
Entuzjazm prawników Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia niepubliczna
w Polsce
WSPiZ im. Koźmińskiego

Oceniająca studia na kierunku zarządzanie i marketing we wszystkich uczelniach Państwowa Komisja Akredytacyjna - instytucja "nadzoru jakości" - przyznała tylko jedną ocenę wyróżniającą. Przypadła ona Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Czytaj całość
 
Zmierzyć myśli i emocje Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia niepubliczna
(II miejsce)
Szkoła Wyższa
Psychologii Społecznej

Logo Szkoły Wyższej Psychologii SpołecznejEdukacyjnym hitem SWPS są studia z zakresu psychologii. Neurokognitywistyka, którą od niedawna można tu zgłębiać, to z kolei hit współczesnej psychologii oraz dziedzina, z którą nauka i biznes wiążą olbrzymie nadzieje. Marcin Socha chciałby doradzać klientom, jak konstruować reklamy tak, by skuteczniej przekonywały konsumentów do zakupu promowanych towarów.

Czytaj całość
 
Kolej na socjologów drugiego stopnia Drukuj Poleć znajomemu
NAJLEPSZA
uczelnia niepubliczna
(III miejsce)
Akademia Humanistyczna
w Pułtusku

Logo Akademii Humanistycznej w PułtuskuOd tego roku akademickiego pułtuska uczelnia dostała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku socjologia. Program na Wydziale Socjologii (z siedzibą w Ciechanowie) daje możliwość zdobycia wiedzy socjologicznej wraz z umiejętnościami eksperckimi i doradczymi dotyczącymi rozwoju lokalnego i regionalnego.

Czytaj całość
 
Ranking niepublicznych uczelni licencjackich 2008 Drukuj Poleć znajomemu
   
 

Ze względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując cztery grupy kryteriów: prestiż (z wagą 15% i identycznym źródłem danych jak w rankingu ogólnym), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (40%) oraz umiędzynarodowienie (5%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

 
   
Czytaj całość