Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce!

Wielkim zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych 2012 jest Uniwersytet Jagielloński, przed Uniwersytetem WarszawskimUniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przodującą pozycję wśród uczelni niepublicznych umocniła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wyniki Rankingu 2013 - już wkrótce! Drukuj Poleć znajomemu

 Już w czwartek 9 maja opublikujemy rezultaty Rankingu Szkół Wyższych 2013 Perspektyw i Rzeczypospolitej - jedynego tak profesjonalnego i wielowymiarowego zestawienia szkół wyższych w Polsce. W tym roku oprócz wyniku tradycyjnego „Pojedynku Gigantów” – Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, na szczególne zainteresowanie zasługuje ranking w aż 40 grupach kierunków studiów, bardzo użyteczny dla wszystkich maturzystów stojących przed wyborem uczelni.

Czytaj całość
 
Najlepsze uczelnie nagrodzone! Drukuj Poleć znajomemu

 Rektorzy najlepszych polskich uczelni 15 maja 2012 r. wzięli udział w uroczystym ogłoszeniu wyników Rankingu Szkół Wyższych 2012 Perspektyw i Rzeczpospolitej. Zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, wyprzedzając tym razem Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czytaj całość
 
O Rankingu Szkół Wyższych 2012 Drukuj Poleć znajomemu

 Misją Rankingu Szkół Wyższych PerspektywRzeczpospolitej jest niezmiennie dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. Podkreślamy co roku, że na ten ranking czekają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji – wybrać uczelnię i kierunek studiów. I właśnie dla nich przede wszystkim zbieramy dane z uczelni, starannie je weryfikujemy i publikujemy w czytelnych zestawieniach. Bo w tej dziedzinie dobra informacja to szansa na życiowy sukces!

Czytaj całość
 
Marka UCZELNI Drukuj Poleć znajomemu

Uniwersytet Jagielloński powrócił na pierwsze miejsce w rankingu najlepszych uczelni w Polsce. Swojego „odwiecznego” rywala, Uniwersytet Warszawski, wyprzedza wprawdzie o włos, ale w tym roku jest to włos minimalnie grubszy niż poprzednio.

Czytaj całość
 
Dojrzałość lidera Drukuj Poleć znajomemu
Awans 2012

Trzeba zajrzeć do Koźmińskiego, żeby przekonać się, co naprawdę oznacza umiędzynarodowienie polskiej uczelni. Warto, bo w tym kryterium uczelnia jest liderem, ale to nie jedyny jej sukces. ALK otrzymała także nagrodę specjalną AWANS 2012 za największy skok wśród uczelni akademickich.

Czytaj całość
 
Pracodawcy i absolwenci Drukuj Poleć znajomemu

Nowością tegorocznego rankingu preferencji pracodawców są rankingi uczelni publicznych i niepublicznych dla każdego województwa. Na podstawie opinii pracodawców powstał również ogólnopolski ranking uczelni publicznych i niepublicznych oraz ranking w grupach kierunków studiów. Pozycję lidera z łatwością utrzymała Politechnika Warszawska.

Czytaj całość
 
Stawiają na młodych Drukuj Poleć znajomemu

Kuźnia Kadr

Kuźnia Kadr to nagroda dla uczelni, która zanotowała największe postępy w kształceniu kadr naukowych. W tegorocznej edycji to zaszczytne wyróżnienie przypadło Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach.
Czytaj całość
 
Blisko regionu, blisko świata Drukuj Poleć znajomemu

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej od początku miała ambicję stać się kameralną uczelnią o zasięgu nie tylko lokalnym, ale międzynarodowym. To ambitny cel, do którego konsekwentnie dąży z coraz większymi sukcesami. Nagroda Awans w kategorii uczelni magisterskich to kolejny krok w dobrym kierunku.

Czytaj całość
 
UW na topie Drukuj Poleć znajomemu

Liderem rankingu w grupie kryterium POTENCJAŁ NAUKOWY jest Uniwersytet Warszawski. Na grupę tę składa się 5 wskaźników.

Czytaj całość
 
Wspierają kreatywność Drukuj Poleć znajomemu

Wóz bojowy, platforma do wyławiania rozbitków z morza, chłodnica do odprowadzania popiołów w elektrowni – to tylko trzy z kilkuset wynalazków opracowanych w latach 2007-2011 na Politechnice Wrocławskiej. Ta uczelnia jest liderem innowacyjności w naszym rankingu.

Czytaj całość
 
Kapituła Rankingu Szkół Wyższych 2012 Drukuj Poleć znajomemu

 Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów wyższych uczelni. Rolą Kapituły jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Kapituła pracuje pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji.

Czytaj całość
 
Co zmieniliśmy w rankingu 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Szkół Wyższych 2012 pojawia się w szczególnym momencie – bardzo ożywionej, publicznej dyskusji na temat poziomu polskiego szkolnictwa wyższego. Przy tej okazji pojawia się wiele wypowiedzi, często skrajnych i wskazujących, że osoby je wygłaszające nie bardzo wiedzą, jaką rolę spełnia uniwersytet.

Czytaj całość
 
Metodologia Rankingu Uczelni Akademickich 2012 Drukuj Poleć znajomemu

Zgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych sześć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 33 kryteriów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni.

Czytaj całość
 
Prestiż, renoma, uznanie... Drukuj Poleć znajomemu
Prestiż

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali? – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom w Polsce oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły naukowe w 2010 r. Otrzymaliśmy 445 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

Czytaj całość
 
Ranking w grupach kierunków studiów Drukuj Poleć znajomemu

zasadyPodobnie jak w roku ubiegłym, przygotowaliśmy Ranking w Grupach Kierunków Studiów, który dla kandydatów na studia jest równie ważny jak ranking uczelni, bo ułatwia wybór kierunków studiów.

Czytaj całość
 
Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Drukuj Poleć znajomemu

zasadyUwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia minimum magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni akademickich. Podobnie jak w roku 2011, zachowano pięć grup kryteriów, jednak nastąpiły zmiany w wagach: baz zmian pozostał prestiż (z ogólną wagą 20%), siła naukowa (z wagą 40%) oraz innowacyjność (5%); zmianie uległy wagi warunków studiowania (20%) oraz umiędzynarodowienia studiów (15%).

Czytaj całość
 
Metodologia niepublicznych uczelni licencjackich i PWSZ Drukuj Poleć znajomemu

zasadyW tym roku zdecydowaliśmy się dokonać wspólnej klasyfikacji niepublicznych uczelni zawodowych posiadających uprawnienia I stopnia oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Podobnie jak w latach ubiegłych zachowano pięć grup kryteriów, jednak ich wagi uległy nieznacznym modyfikacjom: prestiż (z wagą 20%), siła naukowa (33%), warunki studiowania (35%), innowacyjność (2%) oraz umiędzynarodowienie (10%).

Czytaj całość
 
Łatwiej na rynku pracy Drukuj Poleć znajomemu

 Rozmowa z prof. Krzysztofem Rybińskim, rektorem Uczelni Vistula.

– 380 tysięcy uczniów szkół średnich zdaje w tym roku maturę. Większość z nich wciąż zastanawia się – co dalej. Co Pana zdaniem przemawia za wyborem uczelni prywatnej?

Czytaj całość
 

Zastrzeżenie prawne