Ranking Szkół Wyższych 2011
Budowanie kultury jakości Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Szkół Wyższych 2011Jakość, jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Jakość badań naukowych, jakość nauczania, jakość procesów zarządzania, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem uczelni – i tym społecznym, i tym biznesowym. Budowanie kultury jakości jest nadrzędną racją przygotowywania rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

Czytaj całość
 
Uznanie międzynarodowe Drukuj Poleć znajomemu
Uznanie międzynarodowe

W grupie PRESTIŻ pojawiło się w tym roku nowe kryterium: Uznanie międzynarodowe. Do jego skonstruowania wykorzystaliśmy miejsca polskich uczelni w głównych rankingach międzynarodowych. Popularność tych rankingów jest światowym fenomenem ostatnich lat, związanym przede wszystkim z umiędzynarodowieniem rynku szkolnictwa wyższego oraz globalizacją badań naukowych i wdrożeń.

Czytaj całość
 
Ranking w grupach kierunków studiów Drukuj Poleć znajomemu

zasadyPo raz drug z kolei przygotowaliśmy Ranking w Grupach Kierunków Studiów, który w naszym przekonaniu jest równie ważny jak ranking uczelni. Rankingi grup kierunków studiów, wskazują mocne strony uczelni i ułatwiają kandydatom dokonanie najlepszego wyboru.

Czytaj całość
 
Prestiż, renoma,uznanie... Drukuj Poleć znajomemu
Prestiż

Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali? – to pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom w Polsce oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły naukowe w 2010 r. Otrzymaliśmy 445 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.

Czytaj całość
 
Zasady Rankingu Uczelni Akademickich 2011 Drukuj Poleć znajomemu

zasadyZgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są według prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych sześć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów.

Czytaj całość
 
Akademicka wspólnota Drukuj Poleć znajomemu
Najlepsza uczelnia

Kolejne zwycięstwo Uniwersytetu Warszawskiego w Rankingu Szkół Wyższych to powód do dumy nie tylko dla rektora, ale dla całej wspólnoty akademickiej, która tworzy tę uczelnię.

Czytaj całość
 
Myślenie do przodu Drukuj Poleć znajomemu
Umiędzynarodowienie

Myślenie do przoduChoć na początku tego roku dwaj badacze – Uwe Brandenburg i Hans De Witt – ogłosili koniec internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, nie skłoniło nas to do usunięcia tego kryterium z naszego zestawu rankingowego. Co więcej, wciąż uważamy je za jeden z kluczowych pryzmatów, przez który chcemy patrzeć na polskie uczelnie.

Czytaj całość
 
Kogo kochają pracodawcy Drukuj Poleć znajomemu
Najlepsza uczelnia wg pracodawców

Kogo kochają pracodawcyKogo kochają pracodawcy? Przede wszystkim absolwentów Politechniki Warszawskiej. Potwierdzają to tegoroczne wyniki badania pracodawców. Na potrzeby rankingu badania przygotowuje od trzech lat TNS Pentor, jedna z czołowych agencji badawczych na polskim rynku. W tym roku partnerem Pentora w badaniach była Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Preferencje pracodawców są częścią jednego z głównych kryteriów rankingu – Prestiżu – z wagą 11 proc.

Czytaj całość
 
Efektywny potencjał Drukuj Poleć znajomemu

zasadyGłówna zmiana w tegorocznym rankingu akademickim polega na zwiększeniu wagi (z dotychczasowych  0% do 45%) naukowych aspektów funkcjonowania uczelni. Aby lepiej odzwierciedlić te aspekty, rozdzieliliśmy też dotychczasową grupę kryteriów „Siła naukowa” na dwie grupy, które określiliśmy jako POTENCJAŁ NAUKOWY (o łącznej wadze 15%) oraz EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA (o łącznej wadze 30%).

Czytaj całość
 
Od Kuźni talentów do Kuźni Kadr Drukuj Poleć znajomemu
Kuźnia Kadr 2011

Od Kuźni talentów do Kuźni KadrTa uczelnia swoich przyszłych pracowników naukowych będzie szukać już wśród… licealistów – temu służy bowiem program Kuźnia talentów, skierowany do laureatów olimpiad. Konsekwentne wspieranie rozwoju kadr przyniosło Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku tytuł Kuźni Kadr.

Czytaj całość
 
Mocna strona UJ Drukuj Poleć znajomemu
Publikacje i Cytowania

Mocna strona UJPublikacje, cytowania i h-index są mocnymi pozycjami efektywności naukowej, która wraz z potencjałem naukowym składa się na siłę naukową uczelni. Są też mocną stroną Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj całość
 
Na poziomie światowym Drukuj Poleć znajomemu
Misja - Lider Innowacyjnosci

Na poziomie światowymJak władze AGH definiują innowację?Staramy się podążać za tym, co Europa już zdefiniowała – to zastosowanie badań naukowych. Tak to rozumie Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT), podstawowa europejska instytucja, której celem jest pobudzenie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i konkurencyjności poprzez rozwój innowacyjności na poziomie światowym – informuje prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, prorektor ds. nauki AGH.

Czytaj całość
 
Trzecia misja Drukuj Poleć znajomemu
Trzecia misja

Innowacyjność to pojęcie wpisane w środowisko uczelniane, bo gdzie jak nie na uczelni powstają nowe idee i poglądy, rozwiązania, nowe metody. Pracownicy uczelni są, a przynajmniej powinni być, innowacyjni z natury rzeczy. I to nie tylko w samym procesie badawczym, ale także w pozyskiwaniu i obrocie środkami na badania, w zarządzaniu własnością intelektualną uczelni, w jej działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa.

Czytaj całość
 
Każdego dnia stramy się być lepsi Drukuj Poleć znajomemu
Awans 2011
Każdego dnia stramy się być lepsi

Drugie miejsce na liście najpopularniejszych uczelni w rekrutacji 2010 to najlepszy dowód, że Politechnika Gdańska wie, czego szukają młodzi ludzie. W naszym rankingu PG dokonała największego skoku wśród uczelni akademickich, z miejsca 27. na 11. Gratulujemy Awansu!

Czytaj całość
 
Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2011 Drukuj Poleć znajomemu

zasadyUwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia minimum magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni akademickich. Podobnie jak w roku 2010, zachowano pięć grup kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20%), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (25%), innowacyjność (5%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%). Odmiennie określono niektóre kryteria cząstkowe.

Czytaj całość
 
Droga Koźmińskiego Drukuj Poleć znajomemu
Najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce

Droga KoźmińskiegoNic lepszego nie można sobie wyobrazić, niż mieć własną drogę, to znacznie lepsze niż własny samochód. Trudno znaleźć lepszą sentencję prof. Andrzeja Koźmińskiego, która tak mocno pasuje do jego życia i pokazuje go jako człowieka, naukowca, twórcę uczelni. No może mniej filozoficzną, za to konkretną: – Nie każdy może zbawiać świat, natomiast każdy powinien się starać robić bardzo dobrze to, co umie i co może. Za każdym słowem w tym motto kryją się jego wieloletnia praca, doświadczenia i marzenia. Ważnym słowem jest też szczęście...

Czytaj całość
 
Otwarcie na świat Drukuj Poleć znajomemu
Awans 2011

Otwarcie na światUczelnia Vistula (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie) od czasu przejęcia przez grupę kapitałową DOCEO w drugiej połowie 2009 roku rozwija się w imponującym tempie. Od września 2010 roku jej rektorem jest prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – charyzmatyczny ekonomista, były wiceprezes NBP.

Czytaj całość
 
Uczelnia poza schematem Drukuj Poleć znajomemu
Polish Open University

Uczelnia poza schematemNauka w systemie nieznanym w Polsce. Na zajęciach głównie praktyka, a nie definicje. Wykładowca przewodnik, a nie mentor, a do tego e-learning dający możliwość studiowania z każdego miejsca. Wszystko inaczej niż w tradycyjnych szkołach. Wszystko dla studenta. Tylko dlaczego ta uczelnia nie bierze udziału w rankingach? Rankingi nie przystają do uczelni, czy uczelnia do rankingów?

Czytaj całość
 
Kapituła Rankingu 2011 Drukuj Poleć znajomemu

prof. dr hab. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu
prof. dr hab. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły
dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP
dr Jan Krzysztof Frąckowiak – dyrektor Biura „PolSCA” w Brukseli
red. Piotr Gabryel – zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej
dr Jerzy Głuszyński – wiceprezes Pentor Research International
Włodzimierz Kiciński – prezes zarządu Nordea Bank Polska
prof. dr hab. Marek Rocki – senator RP, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, b. rektor SGH
Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, b. prezes Polskiej Agencji Prasowej
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b. rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej
prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko – b. rektor AMed. w Warszawie
prof. dr hab. Franciszek Ziejka – przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Kapituła Rankingu 2011
Od lewej: Franciszek Ziejka, Bogusław Smólski, Alicja Adamczak, Jerzy Głuszyński, Tadeusz Tołłoczko, Michał Kleiber, Piotr Gabryel

 

Lubię to!