Ranking Szkół Wyższych 2010
E-indeks z certyfikatem Drukuj Poleć znajomemu

E-indeks z certyfikatemE-indeks z certyfikatemOd początku istnienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, czyli od roku 1996, postawiliśmy na nowoczesną infrastrukturę, a przede wszystkim szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w procesie dydaktycznym, badaniach naukowych i usługach na rzecz otoczenia uczelni – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Czytaj całość
 
Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2010 - zasady Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Niepublicznych Uczelni magisterskich 2010 - zasadyUwzględniając specyfikę niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia magisterskie wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Zachowując pięć grup kryteriów: prestiż (z ogólną wagą 20%), siłę naukową (z wagą 40%), warunki studiowania (28%), innowacyjność (2%) oraz umiędzynarodowienie studiów (10%) odmiennie określono kryteria cząstkowe.

Czytaj całość
 
Ranking Uczelni Akademickich 2010 - zasady Drukuj Poleć znajomemu

Ranking uczelni akademickich 2010 - zasadyZgodnie z postanowieniami Kapituły Rankingu uczelnie oceniane są wg prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Tych pięć zasadniczych cech uczelni zostało zmierzonych za pomocą 32 kryteriów. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych wobec ocenianych uczelni. Źródłem danych były własne badania ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, badanie pracodawców przygotowane przez ośrodek badawczy PENTOR, dane o publikacjach polskich naukowców zawarte w bazie SCOPUS, opracowanie Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. (GUS 2009), aktualne dane MNiSW, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Patentowego RP oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Czytaj całość
 
Coraz bliżej świata Drukuj Poleć znajomemu

Coraz bliżej świata Coraz bliżej świata Kryterium umiędzynarodowienie ma w naszym rankingu wagę 15 procent. Bez przesady można powiedzieć, że od owych 15 procent w dużym stopniu zależy przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego. Bez codziennych kontaktów ze światem – nie tylko za pośrednictwem Internetu, ale także osobistych – naszym uczelniom grozi zaściankowość i marginalizacja.  

Czytaj całość
 
Nowe kryterium: INNOWACYJNOŚĆ Drukuj Poleć znajomemu

Nowe kryterium: INNOWACYJNOŚĆ Czym jest innowacyjność? Jak określić potencjał kreatywny uczelni, tę siłę napędową, która pobudza ją do działań nakierowanych na rozwój. Czy i jak można mierzyć uczelniane ambicje w tym zakresie?  
Kapituła Rankingu głowiła się na tym problemem długo. O innowacyjności mówi się w ostatnich latach dużo, ale jej odpowiedzialne (i mierzalne) zdefiniowanie jest trudne. Wnioski były dwa – uczelnia innowacyjna nie może być oderwana od realiów rynkowych, co oznacza, że efekty jej badań muszą mieć potencjał zastosowania w gospodarce.

Czytaj całość
 
Uczelnie dobrze cytowane Drukuj Poleć znajomemu

Uczelnie dobrze cytowane Uczelnie dobrze cytowane To kolejna edycja rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, która wzmacnia  sztywne kryteria oceny. W ub. r. publikacje i cytowania uwzględniliśmy w rankingu po raz pierwszy, nadając im łączną wagę 4 procent. W tym roku wagę tej grupy rozszerzyliśmy do 8 procent, przy czym do narzędzi pomiarowych włączyliśmy tzw. współczynnik Hirscha (H-indeks). W ocenie publikacji i cytowań opieraliśmy się na bazie SCOPUS

Czytaj całość
 
Interdyscyplinarność w herbie Drukuj Poleć znajomemu

Interdyscyplinarność w herbieW najnowszej edycji publikowanego od 2004 roku rankingu Webometrics Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ICM zajęło 15. miejsce w Europie i 40. miejsce na świecie w kategorii ośrodków badawczych. 

Czytaj całość
 
Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich oraz ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2010 Drukuj Poleć znajomemu

Ranking Niepublicznych Uczelni Licencjackich oraz ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 201Ze względu na specyfikę niepublicznych uczelni licencjackich (inżynierskich) wykorzystano w tym rankingu nieco odmienne kryteria niż w przypadku rankingu ogólnego. Zachowując pięć grup kryteriów: prestiż (z wagą 20%), siłę naukową (35%), warunki studiowania (38%), innowacyjność (2%) oraz umiędzynarodowienie (5%) odmiennie określono kryteria cząstkowe. Według tych samych zasad opracowany został Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2010. 

Czytaj całość
 
Prestiż, renoma, uznanie... Drukuj Poleć znajomemu

Prestiż, renoma, uznanie...Gdyby Pani, Pana córka/syn, wnuczka/wnuczek wybierali się na studia, jaką uczelnie byście im zarekomendowali? – to  pytanie zadaliśmy najmłodszym profesorom w Polsce oraz doktorom habilitowanym, którzy uzyskali swoje tytuły naukowe w 2009 r. Otrzymaliśmy 687 odpowiedzi. Poprosiliśmy kilka osób o zgodę na upublicznienie ich ocen i szersze uzasadnienie ich wyborów.  

 

Czytaj całość
 
Ranking w grupach kierunków studiów Drukuj Poleć znajomemu

Ranking w grupach kierunków studiów Po kilku latach przerwy, ponownie przygotowaliśmy Ranking w Grupach Kierunków Studiów, który w naszym przekonaniu jest równie ważny jak ranking uczelni. Rankingi grup kierunków studiów, wskazują bowiem mocne strony uczelni i ułatwiają kandydatom dokonanie najlepszego wyboru. 

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 21